Reciclare

Reciclare
Reciclare

UTILIZAREA ȘI GESTIONAREA MATERIALELOR RECICLATE

Încă de la crearea sa, DS Automobiles a folosit materiale reciclate și extinde în mod constant utilizarea lor. Ca parte a abordării Grupului Stellantis, marca DS continuă eforturile pentru îndeplinirea angajamentului de a construi vehicule cu 30% materiale reciclate sau din surse bio.

Materiale reciclate

Încă de la crearea sa, DS Automobiles a folosit materiale reciclate și extinde în mod constant utilizarea lor. Ca parte a abordării Grupului Stellantis, marca DS continuă eforturile pentru îndeplinirea angajamentului de a construi vehicule cu 30% materiale reciclate sau din surse bio.

Triman

Din ianuarie 2015, pe produsele care urmează să fie reciclate în conformitate cu orientările de separare triplă a deșeurilor a apărut un nou logo de reglementare: Triman.

Scopul este informarea consumatorului că produsul sau ambalajul nu poate fi aruncat în coșul de gunoi pentru deșeuri menajere, ci trebuie sortat sau dus la un punct de colectare pentru reciclare.

Informația este evidențiată printr-un logo reprezentând conturul unei persoane care face un gest uman simplu. Pictograma poate apărea pe produs, pe ambalaj sau electronic pe un site web.

Anvelopele, ambalajele din carton și hârtia tipărită sunt produsele/ambalajele noastre care pot face obiectul orientărilor „tri“.

Nu sunt vizate deșeurile electrice și electronice (DEEE), bateriile și acumulatorii, și nici produsele chimice deja identificate prin pictograma coșului de gunoi barat.

Reprise

Reprise

Recyclez votre DS en fin de vie

În conformitate cu reglementările UE privind vehiculele scoase din uz, DS Automobiles se angajează să limiteze producția de deșeuri în timpul procesului de fabricație și să preia mașina ta la finalul ciclului de viață. Dispunem de experți independenți care garantează că vechea ta mașină va fi reciclată în cel mai ecologic mod posibil.

Poți să returnezi gratuit modelul tău DS la sfârșitul duratei de viață numai dacă:

Vehiculul are până la 9 locuri sau este un vehicul comercial de mai puțin de 3,5 tone. Mașina a fost înmatriculată definitiv în UE. Componentele principale se află încă pe mașină. Mașina nu conține deșeuri. Documentele originale ale mașinii sunt returnate în același timp cu mașina.

Partenerul autorizat pentru preluarea DS îți va elibera un certificat de distrugere (CoD) la predarea mașinii scoase din uz. CoD este necesar pentru radierea mașinii. Vei putea pleca deplin încrezător că mașina ta veche va fi dezmembrată în mod ecologic.

Reprise

Procesul de recuperare al modelului tău DS

1. Livrare

Solicităm ultimului proprietar al vehiculului să îl ducă la o unitate de recuperare autorizată la sfârșitul duratei de viață a acestuia. După verificarea vehiculului, unitatea de recuperare autorizată va emite un certificat de distrugere (CoD).

 

2. Pretratarea și depoluarea

În primul rând, bateria va fi îndepărtată și airbagurile vor fi neutralizate. Partenerul nostru DS va goli apoi combustibilul rămas și celelalte lichide: uleiul de motor, uleiul de transmisie, lichidul de frână și lichidul de răcire al aerului condiționat.

 

3. Demontarea

Următoarea etapă constă în dezmembrarea componentelor și a mecanicii pentru reutilizare ca piese de schimb sau recondiționare. În cazul în care materiale ca plasticul și sticla sunt considerate viabile din punct de vedere economic, acestea vor fi, de asemenea, recuperate pentru reciclare.

 

4. Depozitare

Materialele dăunătoare pentru mediu sunt preluate și trimise la companii specializate în recuperarea sau eliminarea deșeurilor.

5. Distrugător

Carcasele pretratate vor fi trimise la un tocător care separă deșeurile vechi în bucăți și sortează producția în diverse fracțiuni pentru a fi reciclate sau valorificate ulterior.

 

6. Tehnologia ulterioară tăierii (PST)

Fracțiunile de material separate de tocător sunt prelucrate ulterior cu ajutorul diferitelor tehnologii (magnet, curenți turbionari, flotație) pentru obținerea unor fracțiuni de material care pot fi utilizate ca materii prime secundare valoroase.

 

7. Reciclare / recuperare / depozitare la groapa de gunoi

Fracțiunile de material provenite de la tocătorul TEH și de la instalația PST pot fi reciclate (de exemplu, ca înlocuitor al cărbunelui în furnale înalte, mijloace de deshidratare în nămolul de epurare) sau valorificate în industria cimentului. Acest proces permite o recuperare de 95% din vehicul și reduce drastic cantitatea de deșeuri rămase pentru depozitarea la groapa de gunoi.

 

 

 

 

Bateria

Din 2010, în colaborare cu partenerii noștri specializați, se asigură colectarea și reciclarea bateriilor, dincolo de durata de viață a vehiculului. În prezent, rata de reciclare a bateriilor de la DS Automobiles depășește așteptările de reglementare (stabilită la 50%), cu o rată de peste 70% pentru bateriile Li-Ion. Costul reciclării este suportat financiar de Marcă.

De asemenea, bateriile uzate pot avea o a doua viață prin utilizarea în sisteme staționare de stocare a energiei pentru locuințe individuale, clădiri colective și rețele electrice.

MAI MULT