MERGI LA CONȚINUT
Angajamentul DS Automobiles: respectul nostru pentru mediu
RECICLARE
UTILIZAREA SI GESTIONAREA MATERIALELOR RECICLATE
De la înființare, DS Automobiles a folosit materiale reciclate și își crește continuu utilizarea. Ca parte a abordării Grupului Stellantis, marca DS își continuă eforturile de a-și îndeplini angajamentul de a construi vehicule cu 30% materiale reciclate sau din surse biologice.
Materiale reciclabile
De la înființare, DS Automobiles a folosit materiale reciclate și își crește continuu utilizarea. Ca parte a abordării Grupului Stellantis, marca DS Automobiles își continuă eforturile pentru a-și îndeplini angajamentul de a construi vehicule cu 30% materiale reciclate sau bio-surse.

TRIMAN

Din ianuarie 2015, un nou logo de reglementare a apărut pe produsele care urmează să fie reciclate supuse ghidurilor de separare a sortării: Triman.

Scopul este de a informa consumatorul că produsul sau ambalajul nu poate fi aruncat într-un coș de gunoi pentru deșeurile menajere, ci trebuie sortat sau dus la un punct de colectare pentru a fi reciclat.

Aceste informații sunt afișate printr-un logo reprezentând conturul unei persoane care face un simplu gest uman.

Pictograma poate apărea pe produs, pe ambalaj sau electronic pe un site web.

Anvelopele, ambalajele din carton și hârtia imprimată sunt produsele/ambalajele noastre care pot face obiectul ghidurilor de sortare.

Nu sunt acoperite deșeurile electrice și electronice (DEEE), bateriile și acumulatorii, precum și produsele chimice deja identificate prin sigla coșului de gunoi barată. 

Recuperare
Reciclează autovehiculul tău DS la sfârșitul duratei sale de viață

În conformitate cu reglementările UE privind vehiculele scoase din uz, DS Automobiles se angajează să limiteze producția de deșeuri în timpul procesului său de fabricație, pe lângă să ia mașina înapoi la sfârșitul duratei sale de viață. Avem experți independenți pentru a garanta că vechea mașină va fi reciclată în cel mai prietenos mod posibil cu mediul.

 

Poți returna gratuit DS-ul tău la sfârșitul vieții numai dacă:

  • Mașina are până la 9 locuri sau este un vehicul comercial de mai puțin de 3,5 tone;
  • Mașina a fost înmatriculată în UE;
  • Componentele majore sunt încă pe mașină;
  • Mașina nu conține gunoi;
  • Documentele originale ale mașinii sunt returnate în același timp cu mașina.
Reciclarea bateriei DS

1. RETOUR


Nous invitons le dernier propriétaire du véhicule en fin de vie à l’amener dans un centre de reprise agréé. Après avoir vérifié le véhicule, le centre de reprise agréé émet le certificat de destruction obligatoire (CoD).


 
2. PRÉTRAITEMENT ET DÉPOLLUTION


La batterie sera d’abord retirée et les airbags seront neutralisés. Notre Partenaire DS enlèvera ensuite le carburant résiduel et les autres liquides du véhicule : huile du moteur, huile de transmission, liquide de frein et de refroidissement de l’air conditionné.3. DÉMONTAGE


L’étape suivante consiste à démonter les composants et les mécanismes pour les réutiliser en pièces d’occasion ou les reconditionner. Si les matériaux tels que le plastique et le verre sont estimés comme étant économiquement viables, ils seront également récupérés pour être recyclés.

4. STOCKAGE


Les matériaux dangereux pour l’environnement seront récupérés et envoyés à des entreprises spécialisées dans la reprise ou la destruction des déchets.5. BROYEUR


Les carcasses prétraitées seront par la suite envoyées dans un broyeur qui découpera le véhicule et triera ses différentes pièces afin de les recycler ou de les réutiliser.


 
6. APRÈS-BROYAGE


Les éléments triés issus du broyeur seront ensuite traités par différentes techniques (aimants, courant de Foucault, flottaison) dans le but obtenir des fractions de matériaux pouvant être utilisés comme matière de ré-emploi.

7. RECYCLAGE / RÉCUPÉRATION / ENFOUISSEMENT


Les matériaux issus du broyage pourront être recyclés, par exemple dans l’industrie du ciment. Cette chaîne de production permet de récupérer 95% du véhicule et diminue considérablement les résidus destinés à être enfouis."

BATERIE

Dincolo de durata de viață a vehiculului, colectarea și reciclarea bateriilor este asigurată din 2010 în colaborare cu partenerii noștri de specialitate. În prezent, rata de reciclare a bateriilor DS Automobiles depășește așteptările reglementărilor (stabilite la 50%) cu o rată de peste 70 % pentru bateriile Li-Ion.  Costul de reciclare este limitat financiar de Brand.

 

Bateriile uzate își pot găsi, de asemenea, o a doua viață prin utilizarea lor în sistemele staționare de stocare a energiei pentru case individuale, clădiri colective și rețele electrice.

MERGI MAI DEPARTE

Politique Environnementale

Découvrez notre programme et nos mesures

Des technologies eco-performantes

Des motorisations innovantes