Sustenabilitate

Sustenabilitate

ANGAJAMENTUL NOSTRU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MOBILITATEA DURABILĂ

Abordarea noastră în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în materie de mobilitate vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea resurselor naturale și dezvoltarea de noi comportamente în materie de mobilitate care să respecte mediul.

CONSUMUL AUTOMOBILELOR DS ÎN CONDIȚII REALE DE UTILIZARE

Grupul PSA, împreună cu două ONG-uri, Transport & Environment (T&E) și France Nature Environnement (FNE), au stabilit modul în care este măsurat consumul automobilelor DS în condiții de utilizare reală.

Grupul PSA își respectă angajamentul față de clienții săi prin publicarea rezultatelor privind consumul real pe durata utilizării, pentru toate modelele mărcii DS.

Rezultatele sunt obținute în urma aplicării unei proceduri de testare stabilite în comun cu ONG-urile Transport & Environment (1) și France Nature Environnement (2), care sunt auditate de Bureau Veritas (3). Metoda de testare, fiabilă și reproductibilă, permite măsurarea consumului realizat de clienții DS în condiții de utilizare reală.

Inspirat de proiectul european European Real Driving Emissions (RDE), testul măsoară consumul de carburant cu ajutorul unui echipament portabil instalat pe autovehicul (PEMS). Bureau Veritas, organism independent recunoscut la nivel internațional, este garantul testării în condițiile prestabilite și confirmă integritatea și acuratețea rezultatelor.

Măsurătorile au fost realizate pe drumuri publice deschise traficului (25km în mediu urban, 39km extraurban și 31km pe autostradă) în condiții de conducere reale, respective prin utilizarea climatizării, cu greutate bagaje și pasageri, conducere în pantă etc.

O ABORDARE DURABILĂ ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT

Pentru a răspunde provocărilor de mediu, ne angajăm să limităm impactul asupra mediului de-a lungul întregului proces de producție. Marca DS este focusată pe utilizarea de materiale reciclate, de fiecare data când condițiile permit acest lucru. Echipa noastră de specialiști în reciclare depune toate eforturile pentru a garanta că materialele sunt de cea mai bună calitate și că sunt durabile din punct de vedere termic și mecanic, pentru a oferi performanțe optime.

Responsabilitate integrată în produs

ds-reciclare

Dezvoltare

– Evaluări ale ciclului de viață

– Selecție a materialelor bazată pe dezvoltare durabilă

Producție

– Utilizarea de materiale reciclabile

Utilizare

– Eliminarea deșeurilor de către concesionari (gestionarea deșeurilor)

– Piese de schimb

Valorificare

– Valorificarea autovehiculului

– Depoluare și pre-tratare

– Directiva UE privind vehiculele scoase din uz (VSU)

UTILIZAREA ȘI GESTIONAREA MATERIALELOR RECICLATE

DS Automobiles utilizează, încă de la înființarea mărcii, materiale reciclate, iar utilizarea lor a crescut în mod constant. Ca parte a abordării Grupului PSA, Marca DS depune în continuare eforturi pentru a respecta angajamentul de a construi automobile care conțin 30% materiale reciclate și naturale.

REȚEAUA NOASTRĂ DE PUNCTE DE PRELUARE

Reciclează automobilul tău DS scos din uz

DS Automobiles se angajează, în conformitate cu directiva europeană privind vehiculele scoase din uz, să limiteze producția de deșeuri pe perioada procesului de producție, dar și să preia automobilul tău la scoaterea din uz. Experții noștri independenți garantează reciclarea vechii tale mașini într-o manieră cât mai prietenoasă cu mediul și au încheiat un parteneriat cu CarTakeBack în calitate de centru autorizat de preluare al mărcii DS.

Poți returna gratuit autovehiculul tău DS scos din uz cu îndeplinirea următoarelor condiții:

– Autovehiculul are până la 9 locuri sau este un autovehicul comercial cu greutate de până la 3.5 tone

– Autovehiculul a fost înmatriculat în Europa

– Autovehiculul este complet (niciuna dintre piesele/componentele esențiale nu lipsește)

– Autovehiculul nu conține deșeuri

– Documentele originale ale autovehiculului sunt returnate împreună cu vehiculul

Returnează autovehiculul tău scos din uz către centrul nostru de colectare care îți  va elibera un certificat de distrugere. Certificatul reprezintă dovada că ai returnat autovehiculul în scopul reciclării și că nu mai ești proprietarul vehiculului. Vei fi astfel pe deplin convins că vechea ta mașină va fi distrusă în mod ecologic.

CICLUL DE RECICLARE AL AUTOMOBILULUI TĂU DS

  1. Livrare

Ultimul proprietar al autovehiculului scos din uz duce autovehiculul la unul dintre punctele noastre de colectare. După verificarea autovehiculului, partenerul nostru eliberează certificatul de distrugere necesar.

  1. Pre-tratare și depoluare

Mai întâi este înlăturată bateria, iar airbagurile sunt neutralizate. Partenerul nostru care preia autovehiculul înlătură toți combustibilii și alte lichide din autovehiculele scoase din uz. Printre acestea se numără uleiul de motor, uleiul pentru cutia de viteze, lichidul de frână, antigelul și lichidul sistemului de aer condiționat.

  1. Dezmembrare

Următorul pas constă în dezmembrarea componentelor și sistemelor care sunt vândute ca piese de schimb sau sunt folosite ca bază pentru piesele recondiționate. Dacă este viabil din punct de vedere economic, materialele precum plasticul sau sticla sunt înlăturate pentru a fi reciclate.

  1. Depozitare

Materialele care prezintă un pericol pentru mediu sunt colectate și trimise apoi către societățile de valorificare pentru a fi reciclate sau eliminate.

  1. Concasor

Caroseriile pre-tratate sunt distribuite către un concasor care separă autovehiculele scoase din uz în bucăți mici și le sortează în fracțiuni diferite pentru a fi reciclate sau valorificate.

  1. Tehnologia post-tocare

Aceste fracțiuni tocate sunt apoi tratate prin diferite tehnologii (sortare magnetică, curenți turbionari, flotare) pentru a obține fracțiuni de materiale care pot fi utilizate drept materii prime secundare.

  1. Reciclare / Valorificare / Depozit de deșeuri

Fracțiunile de materiale produse de concasor și care au fost supuse tehnologiei post-tocare pot fi reciclate (de exemplu, pentru înlocuirea carbonului din furnale sau pentru uscarea nămolului de epurare) sau valorificate de industria cimentului. Acest proces face posibilă valorificarea vehiculului în procent de 95% și reduce în mod considerabil cantitatea de deșeuri trimise către depozitele de deșeuri.